Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Sweetdeal                                                                                     April 2018

 

I forbindelse med dit køb af et værdibevis på sweetdeal.dk, din aktivitet på vores hjemmeside sweetdeal.dk og/eller som modtager af vores nyhedsbreve, indsamler og behandler Sweet Media Group ApS som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger Sweetdeal indsamler om dig og hvordan vi behandler disse personoplysninger. På sweetdeal.dk vil du altid kunne finde den seneste version af politikken.

 

1.                   Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 


Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

For købere af værdibeviser og andre produkter på sweetdeal.dk:

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) ☒ Ingen

☐  Race eller etnisk oprindelse

☐  Politisk overbevisning

☐  Religiøs overbevisning

☐  Filosofisk overbevisning

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☐  Helbredsoplysninger

☐  Seksuelle forhold eller orientering

☐  Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation

☐  Strafbare oplysninger

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om køb og betalingsmetode

For brugere af hjemmesiden sweetdeal.dk

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) ☒ Ingen

☐  Race eller etnisk oprindelse

☐  Politisk overbevisning

☐  Religiøs overbevisning

☐  Filosofisk overbevisning

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☐  Helbredsoplysninger

☐  Seksuelle forhold eller orientering

☐  Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation

☐  Strafbare oplysninger

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: IP-adresse og placering baseret på geo-lokationsdata som vi indsamler fra din computer/dit device

For modtagere af vores nyhedsbreve:

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) ☒ Ingen

☐  Race eller etnisk oprindelse

☐  Politisk overbevisning

☐  Religiøs overbevisning

☐  Filosofisk overbevisning

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☐  Helbredsoplysninger

☐  Seksuelle forhold eller orientering

☐  Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation

☐  Strafbare oplysninger

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, e-mailadresse og postnummer og vist oplyst også preferencer for typer af indhold som du ønsker at modtage

 

 

2.                   Formål samt juridisk grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 

2.1                Formålet med at behandle, herunder indsamle oplysninger om dig er primært at kunne levere de værdibeviser eller andre produkter, som du køber af os, og for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder bogførings- og regnskabsregler. Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er GDPR art. 6, stk. 1, b) c) og f).

 

2.2                Når du bruger vores hjemmeside, er formålet med indsamling og efterfølgende behandling af fx din IP adresse og placering at kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig, at optimere vores hjemmeside, herunder selve brugeroplevelsen, at levere relevante og målrettede til og føre sta. tik med besøgene på vores site. Denne behandling er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i kontinuerligt at forbedre Sweetdeal, herunder de produkter og øvrige brands vi tilbyder.  Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er GDPR art. 6, stk. 1, f).

 

2.3                Hvis du vælger at tilmelde dig vores nyhedsbrev, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse at kunne levere nyhedsbrevene som lovet, og derudover at kunne varetage vores interesse i at kunne markedsføre vores produkter specifikt over for dig med størst mulig relevans. Vi har altså en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vores legitime interesser består i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig, og i sidste ende tilbyde de produkter / tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker bedst muligt. Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er GDPR art. 6, stk. 1, f).

 

2.4                Derudover har vi generelt et formål om overholdelse af gældende persondatalovgivning og andre legitime interesser, f.eks.  dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre. Endelig kan vi have brug for at foretage en behandling af personoplysninger, der er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi skal også kunne håndtere inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder samt eventuelle tvister med tredjeparter.

 

3.                   Konsekvenser ved ikke at afgive oplysninger

3.1                Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for ovenstående formål giver du os personoplysningerne frivilligt enten for at indgå en aftale med os, bruge vores hjemmeside eller for at kunne modtage vores nyhedsbrev. Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du enten ikke kan foretage et køb, bruge vores hjemmeside eller modtage vores nyhedsbrev.

 

3.2                Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen betyde, at du ikke længere modtager vores nyhedsbreve.

 

 

4.                   Videregivelse af personoplysningerne

4.1                Dine personoplysninger vil blive videregivet og delt med vores samarbejdspartnere i det omfang, at disse skal levere den vare eller tjenesteydelse du har købt. Samarbejdspartneren bruger f.eks. oplysningerne i forbindelse med “track and trace” af forsendelsen. Samarbejdspartneren er herefter selvstændig dataansvarlig for de oplysninger, der er videregivet. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er baseret på GDPR art. 6(1)(b).

 

4.2                Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

 

5.                   Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi kan overføre dine personoplysningerne til de leverandører og samarbejdspartnere, der bistår os med fx udførelsen af din ordre, it-drift, hosting osv.  

 

 

 

6.                   Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS:

 

7.                   Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 24 måneder efter at du ikke længere er aktiv på Sweetdeal.

 

8.                   Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

-   Retten til indsigt i personoplysningerne

-   Retten til at få ændret ukorrekte personoplysningerne

-   Retten til at få slettet personoplysningerne

-   Retten til at få begrænset personoplysningerne

-   Retten til dataportabilitet

-   Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne

-   Retten til at gøre indsigelse mod eventuel automatiseret, individuel beslutningstagning.

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., dt@datatilsynet.dk

 

 

9.                   Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, så kan du altid kontakte os.

 

Kontaktinformationer – ansvarlige:

Sweet Media Group ApS

Frederiksholms Kanal 4b, 5

1220 København K.

CVR-nr.: 40066284

E-mailadresse: kundeservice@sweetdeal.dk

Tel nr.: 82820004