- 50%

Har du sikret dine kære? LexJuris Advokatfirma hjælper dig med udarbejdelse af testamente

LexJuris Advokatfirma
Værdi 2200,-
- 50%
Spar 1101,-
Tid tilbage: 00:00:00
1099,-
har købt
163

Dealen

Har I sikret hinanden bedst muligt?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvor du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Opretter du ikke et testamente, fordeles arven efter dig efter arvelovens almindelige bestemmelser.

Det kan have afgørende betydning, at I har taget stilling til de arveretlige forhold.

De økonomiske fordele af at oprette testamente afhænger af din konkrete familiesituation. Er I ægtefæller, samlevende, har I fællesbørn, dine og mine børn eller er du enlig. Derfor har vi lavet fire former for testamenter, der afdækker de forskellige familieforhold.


Du kan lige nu få udarbejdet én af de fire følgende former for testamente til halv pris:

1. Testamente for ugifte samlevende med/uden børn (udvidet samlevertestamente)
2. Testamente for ægtefæller med kun fællesbørn.
3. Testamente for ægtefæller med særbørn + evt. fællesbørn (ligedelingstestamente efter hoveder eller efter forældergren).
4. Testamente for enlige, med/uden børn.


Normalpris 2.200 kr. // Dealpris 1.099 kr.


Læs under "Det med småt" for flere detaljer.
OM TESTAMENTERNE


1. Ugifte samlevende med/uden børn (udvidet samlevertestamente)

Hvis I lever papirløst, er I dårligt stillede, når denne ene af jer dør. Det er en udbredt misforståelse, at man efter flere års samliv får samme arveret som ægtepar. Samlevende har ikke arveret efter hinanden, og ønsker I at ændre dette, skal det gøres ved oprettelse af et testamente.

Konsekvensen vil ofte være at børnene eller den nærmeste familie automatisk arver alt. I risikerer derfor at længstlevende kan være nødt til at sælge jeres fælles hjem for at realisere arven til børnene eller den nærmeste familie.

Testamentes indhold:

 • Bestemmelse om at I vil arve hinanden, som var I ægtefæller
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde
 • Bestemmelse om samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet
 • Bestemmelse om at testamentet også skal være gældende, såfremt I på et senere tidspunkt indgår ægteskab med hinanden


2. Ægtefæller med fællesbørn

Selvom I er gift, arver I ikke nødvendigvis hele formuen, når førstafdøde går bort. Såfremt længstlevende ønsker at skifte med jeres fællesbørn, kan det betyde, at det ikke er muligt at blive boende i jeres fælles hus. I bør oprette et testamente, så I sikrer hinanden bedst muligt, når den ene af jer dør.

Ofte ønsker længstlevende at skifte med børnene, således de modtager deres arv fra den førstafdøde forælder. I bør derfor oprette et testamente for at sikre, at længstlevende bliver stillet bedst muligt.


Testamentets indhold:

 • Ønske om at længstlevende kan sidde i uskiftet bo
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt, hvis boet efter førstafdøde skal skiftes
 • Bestemmelse om at boet ved længstlevendes død skal deles ligeligt mellem børnene
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse ved samlivsophævelse, separation eller skilsmisse
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet3. Ægtefæller med særbørn og evt. fællesbørn

Man har ikke krav på at sidde i uskiftet bo med særbørn. Det betyder at særbørnene efter førstafdøde har krav til sin arv med det samme. I værste fald kan det betyde, at længstlevende ikke har råd til at blive boende i jeres fælles hus. I bør oprette et testamente, så I sikrer hinanden bedst muligt, når den ene af jer dør.

I kan bestemme, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død. Der findes to former for ligedeling. 1) Ligedeling efter hoveder, dvs. at alle særbørn arver lige ved længstlevendes død ELLER 2) deling efter forældergren, således at boet deles i to dele, hvor den ene del ligedeles mellem førstafdødes børn og den anden del ligedeles mellem længstlevendes børn.


Testamentets indhold:

 • Ønske om at længstlevende kan sidde i uskiftet bo samt henstilling til særbørnene om at der gives samtykke hertil
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt, hvis længstlevende skal skifte fordi særbørnene ikke ønsker at give samtykke til uskiftet bo eller hvis længstlevende ønsker at skifte
 • Bestemmelse om at boet ved længstlevendes død skal 1)deles ligeligt mellem alle børnene ELLER 2)boet deles efter forældergren, den ene del tilfalder førstafdødes børn og den andel del tilfalder længstlevendes børn – samt regulering af evt. allerede modtaget arv efter førstafdøde
 • Bestemmelse om samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse ved samlivsophævelse, separation eller skilsmisse
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet


4. Enlige

Er du ikke gift og har du ingen børn, kan du frit bestemme, hvem der skal arve dig. Det kræver blot oprettelse af et testamente.


Testamentets indhold:

 • Bestemmelse om hvem der skal arve dig og hvordan arven skal fordeles
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet

Vigtig viden

 • Værdibeviset fremsendes til din mail umiddelbart efter køb.
 • Værdibeviset gælder til udarbejdelse af testamente.
 • Værdibeviset er gyldigt i perioden 5. januar 2017 til og med 5. maj 2017.
 • Når du har gennemført købet, modtager du en mail, der gælder som dit værdibevis. Værdibeviset indløses automatisk umiddelbart efter gennemførelsen. Herefter er det vigtigt, at I følger nedenstående retningslinjer for indløsning.
 • Ved køb af denne deal accepterer du, at varen forudbetales, og ved levering betragtes dealen som indløst.
 • Sweetdeal er formidler af tilbuddet og alle henvendelser vedr. produktet skal rettes til aftalepart som fremgår nederst på siden samt på værdibeviset.
 • Tilbuddet gælder kun for de ovenstående former for testamenter og gælder ikke, hvis der er virksomheder, som skal være omfattet af testamentet.
 • Gebyret på 300 kr. til notaren er IKKE inkluderet i tilbuddet. Dette gebyr skal betales direkte til notaren.
 • Aftaleparten er: LexjJris Advokatfirma. Tjenesteydelsen leveres af aftaleparten. Sweetdeal er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med aftalepartens levering af tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Sådan indløser I:

Tag kontakt til LexJuris Advokatfirma pr. mail på info@lexjuris.dk eller på tlf. 70 70 71 22 og oplys følgende:

 • Hvilket testamente I ønsker (udvidet samlevertestamente, testamente til ægtefæller med kun fællesbørn, testamente til ægtefæller med særbørn, testamente til enlige).
 • Jeres fulde navne og CPR-nr. (også fødenavne, hvis de er anderledes).
 • Jeres adresse.
 • Fulde navne og CPR-nr. på jeres børn (hvis der er særbørn, så oplys også hvem af jer, der er forælder).
 • Oplysning om siden hvornår I har været samlevende (hvis der er tale om et udvidet samlevertestamente).
 • Oplysning om hvordan I ønsker boet skal deles ved længstlevendes død (hvis der er tale om et ligedelingstestamente).
 • Eventuelle spørgsmål I måtte have.
 • Når ovenstående oplysninger er modtaget, vil I efterfølgende få tilsendt et udkast til testamente pr. mail, som I skal godkende. Først når I har godkendt udkastet, bliver det hele printet og sendt til jer i to eksemplarer (det originale testamente + en genpart). Herefter skal I tage begge dokumenter med til notaren og få dem underskrevet foran notaren (notaren sidder i den byret, som I hører under). Dette koster et gebyr på 300 kr. som skal betales direkte til skifteretten.
 • Gebyret er altså IKKE indeholdt i tilbuddet. LexJuris Advokatfirma sender jer kontaktoplysninger mv. på notaren sammen med det endelige testamente.
 • Når testamentet er underskrevet hos notaren, har I et gyldigt testamente, som automatisk vil komme frem, når en af jer dør.

Mest stillede spørgsmål til Sweetdeal

Husk, hvis du har købt en deal, kan du logge ind på din profil og finde værdibeviser, oplysninger om køb, kredit m.m. Du kan logge ind på www.sweetdeal.dk/login

Oversigt

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sweetdeal kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk eller på tlf. 33 75 33 20

Generelle spørgsmål

Hvornår modtager jeg mit værdibevis?
Værdibeviset til din Sweetdeal, bliver udsendt umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke modtager dit værdibevis umiddelbart efter købet, skal du tjekke dit spamfilter, da mailen evt. kan være der.

Hvis du har købt et produkt, der sendes til dig, vil du modtage en kvittering i stedet for et værdibevis.

Skulle du ikke finde dit værdibevis i dit spamfilter, kan det skyldes, at du ved en fejl har angivet den forkerte mailadresse, da du købte din Sweetdeal. Skulle det være tilfældet, kan du kontakte kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk og få tilsendt en kopi af dit værdibevis til den korrekte mailadresse.
Hvor længe er mit værdibevis gyldigt?
Gyldigheden af et Sweetdeal værdibevis er afhængig af den enkelte Sweetdeal, og er angivet på selve værdibeviset, samt i Sweetdeal tilbuddet.
Jeg er kommet til at slette mit værdibevis, hvad gør jeg?
Når du har handlet på Sweetdeal, er der oprettet en profil til dig. Du kan derfor altid logge ind med din mailadresse og den valgte adgangskode, og udskrive dine værdibeviser. Værdibeviserne kan udskrives indtil den dato, de udløber. Du kan logge ind på www.sweetdeal.dk/login
Jeg kan ikke få lov at gennemføre mit køb?
Hvis du oplever problemer undervejs i dit køb, er det oftest fordi, der er tastet forkert i enten kortnummer, udløbsdato eller sikkerhedskode (CVV) fra dit betalingskort. Tjek disse indtastninger grundigt og forsøg at gennemføre købet igen. Hvis du har handlet på Sweetdeal tidligere, skal du logge ind på din profil, før du kan gennemføre købet. Hvis du stadig oplever problemer med købet, kan du kontakte vores kundeservice på tlf. 33 75 33 20.
Jeg er blevet syg eller forhindret, og kan ikke komme til den aftalte tid?
Du skal henvende dig til partneren og høre hvilke muligheder, de kan tilbyde dig. Der henvises til partnerens gældende afbestillingsregler.
Jeg har fortrudt en Sweetdeal, kan jeg få pengene tilbage?
Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret ifølge købeloven, der er dog nogle undtagelser – se nedenfor og læs mere om dette i vores handelsbetingelser (link til http://www.berlingskemedia.dk/handelsbetingelser7-2/)

Der er ikke fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til bl.a. nedenstående ydelser i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2:
 • persontransport, fx rejser med fly, bus, tog, taxi mv.
 • indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus,
 • pakkerejser, jf. afsnittet “Særligt om pakkerejser ved Sweetdeal Travel “ i handelsbetingelserne.
 • forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
 • fritidstilbud, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv.,
Min Sweetdeal er udløbet, kan jeg få gyldighedsperioden forlænget?
Det er op til den partner, der gennemfører dealen, at beslutte om de vil tage imod værdibeviser efter udløbsdatoen. Du skal derfor kontakte dem for at høre om dine muligheder. Sweetdeal kan ikke tage denne beslutning på vores partners vegne.
Jeg har bedt om at få refunderet mit Sweetdeal køb, men jeg endnu ikke fået pengene retur, hvorfor?
Hvis der er fortrydelsesret på dit køb, kan der gå op til 14 dage fra dit Sweetdeal køb er annulleret, til beløbet er synligt på din bankkonto. Beløbet vil inden for de 14 dage blive tilbageført til den konto, det er hævet fra, og vil være angivet med afsenderen: ”Sweetdeal eller Berlingske”.
Har du betalt via MasterCard, vil beløbet først fremgå ved næstkommende månedsoversigt, såfremt udbetalingen er foretaget efter den 20. i måneden.
Kan jeg modtage nyhedsbreve med Sweetdeal tilbud fra mere end én by?
Ja – du kan modtage Sweetdeal tilbud fra alle de byer, der kunne have interesse, du skal blot tilmelde dig nyhedsbrevet under den enkelte Sweetdeal by.
Hvordan afmelder jeg Sweetdeal’s nyhedsbrev?
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet om Sweetdeal’s tilbud, kan du afmelde dette på linket der findes nederst i hvert nyhedsbrev kaldet: ”Klik her for at afmelde nyhedsbrevet”.
Skulle du mod forventning stadig modtage nyhedsbrevet herefter, kan du kontakte kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk - her sidder vi klar til at hjælpe dig med afmeldingen.

Lokale deals - Mest stillede spørgsmål

Når du har lavet et køb på Sweetdeal, er der automatisk oprettet en profil med dine oplysninger. På denne profil kan du se alle dine køb, samt detaljer om hvert enkelt køb. Du logger ind på din profil på www.sweetdeal.dk/login

Hvordan booker jeg min Sweetdeal?
Du skal følge vejledningen i dit værdibevis for at booke din Sweetdeal. Der kan være travlhed hos Sweetdeal partneren, og vi anbefaler derfor, at du booker din Sweetdeal hurtigst muligt.
Hvor mange informationer skal jeg medbringe, når jeg vil bruge mit sweetdeal køb?
Du skal medbringe dit værdibevis i printet form eller på din mobiltelefon. Se også information på selve værdibeviset.
Jeg kan ikke få kontakt til den Sweetdeal partner/butik der står bag mit Sweetdeal køb, hvad gør jeg?
Skulle du ikke kunne få kontakt til den partner, der er tilknyttet dit Sweetdeal køb, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk – de vil undersøge sagen nærmere og evt. sætte dig i kontakt med Sweetdeal partneren.
Send gerne den mail, som du evt. har sendt til vores partner - og som du mangler svar på. Husk at tilføje dit ordrenummer i mailen, eller den mailadresse, du har brugt ved købet.
Jeg er ikke tilfreds med min oplevelse – Hvad gør jeg?
Hvis du ikke er tilfreds med din Sweetdeal, er det vigtigt, at du klager på stedet til Sweetdeal partneren omgående. Det er Sweetdeal partnerens ansvar, at håndtere din reklamation.
Du må meget gerne sende en mail til Sweetdeal med din oplevelse.

Shopping / Produkter - Mest stillede spørgsmål

Når du har lavet et køb på Sweetdeal, er der automatisk oprettet en profil med dine oplysninger. På denne profil kan du se alle dine køb, samt detaljer om hvert enkelt køb. Du logger ind på din profil på www.sweetdeal.dk/login

Hvornår modtager jeg min vare?
Der er oplyst en leveringstid i dealen på fanebladet "Det med småt". Du kan se dealen igen ved at logge ind på din profil og vælge "mine køb". Her kan du trykke på billedet fra dealen, og få dealen frem på skærmen.

Når kampagnen er overstået sender Sweetdeal partneren din ordre ud til dig.
Jeg har ikke modtaget min vare, selvom fristen for levering er overskredet?
Du skal selv kontakte Sweetdeal partneren og rykke for din levering. Du finder Sweetdeal partnerens kontaktinformation i højre side af dealen under "aftalepart". Husk at oplyse navn, adresse og hvilket produkt, du har bestilt.
Nogle af vores leverandører har kun kundeservice via e-mail, og det er derfor ikke dem alle, der kan kontaktes telefonisk.
Jeg kan ikke få kontakt til den Sweetdeal partner/butik der står bag mit Sweetdeal køb, hvad gør jeg?
Skulle du ikke kunne få kontakt til den partner, der er tilknyttet dit Sweetdeal køb, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk – de vil undersøge sagen nærmere og evt. sætte dig i kontakt med Sweetdeal partneren.
Send gerne den mail, som du evt. har sendt til vores partner - og som du mangler svar på. Husk at tilføje dit ordrenummer i mailen, eller den mail, du har brugt ved købet.
Jeg har modtaget en defekt vare?
Du skal kontakte Sweetdeal partneren og bede dem hjælpe med at udbedre skaden.
Jeg har fortrudt en Sweetdeal, kan jeg få pengene tilbage?
Når du har købt en vare, der sendes til dig, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du modtager varen.

Hvis du allerede har modtaget varen, skal du kontakte Sweetdeal partneren for at aftale returnering af din vare. Du skal selv sørge for at sende varen retur til Sweetdeal partneren. Ved en fortrydelse sker returfragten for egen regning.
Jeg har ikke modtaget min kvittering for mit køb - hvad gør jeg?
Kvitteringen for dit køb bliver sendt på din mail umiddelbart efter dit køb. Tjek evt. om mailen er endt i dit spamfilter.

Når du har handlet på Sweetdeal, er der oprettet en profil til dig. Du kan derfor altid logge ind med din mailadresse og den valgte adgangskode, og se din kvittering for købet. Du kan logge ind via www.wweetdeal.dk/login

Rejser - Mest stillede spørgsmål

Når du har lavet et køb på Sweetdeal, er der automatisk oprettet en profil med dine oplysninger. På denne profil kan du se alle dine køb, samt detaljer om hvert enkelt køb. Du logger ind på din profil på www.sweetdeal.dk/login

Jeg har købt en rejse med Wow Travel

Skal jeg viderebooke min rejse/mit ophold?
Ja – Du skal booke din rejse umiddelbart efter dit køb, så Wow Travel kan sikre sig, at de har alle de nødvendige oplysninger. Der er et bookinglink i dit værdibevis, som du skal bruge til at booke din rejse. Hvis denne booking ikke foretages indenfor fristen, kan vi ikke garantere, at rejsen eller opholdet kan gennemføres.
Hvordan booker jeg?
Du skal booke via det bookinglink, der står i dit værdibevis. Du skal booke til det hotel, den lufthavn og den afrejsedato, som du har købt værdibeviser til.

Det er vigtigt, at du skriver navnet på de rejsende, som det står i deres pas. Det er disse oplysninger, der vil komme til at stå på dine flyinformationer, og det er derfor vigtigt, at oplysningerne er korrekte.

Hvis du har et barn med under 2 år, skal du skrive barnets fulde navn og fødselsdato i kommentarfeltet.
Du kan skrive dine ønsker i kommentarfeltet, så vil Wow Travel gøre deres bedste for at opfylde dette.
Hvorfor er der plads til 3 rejsende på bookingen?
Der er som udgangspunkt plads til 3 personer på værelserne, hvoraf den ene plads er en opredning. Hvis der er flere end 3 rejsende, skal der laves én booking pr. værelse. Skriv gerne i kommentarfeltet, at I rejser sammen.

Hvis der er færre end 3 rejsende, skal der udfyldes det antal personer, der skal rejse – også selvom der så er tomme felter i bookingen.
Hvornår får jeg mine flytider?
Du vil modtage flyinformation direkte fra Wow Travel senest 5 dage før afrejse (selve afrejsedagen tæller også med). Du modtager ikke flybilletter/boardingpas, da du blot skal bruge dit pas til at checke ind i lufthavnen.

Wow Travel sender ikke flyinformation ud i weekenden, så hvis denne frist er i en weekend, vil Wow Travel sende dem ud den efterfølgende mandag.

Hvis du ikke har modtaget dine flyinformationer indenfor den oplyste tidsfrist, skal du tjekke om mailen evt. er endt i dit spamfilter.

Hvis du stadig ikke kan se, at du har modtaget dine flyinformationer indenfor den oplyste frist, kan du sende en mail (på engelsk) til info@wowtravel.de I denne mail skal du oplyse dato, destination og navne på de rejsende.

Hvis du modtager flyinformation med fejl i navne eller andet, skal du ligeledes skrive til ovenstående mail, da Sweetdeal desværre ikke kan ændre i disse informationer.
Jeg har ikke modtaget en bekræftelse på min rejse/mit ophold?
Når du har booket din rejse, vil du modtage en kopi af de indtastede oplysninger. Det er vigtigt, at du gennemlæser disse, og ved fejl, sender os en mail på rejser@sweetdeal.dk med de korrekte oplysninger. Hvis fejl ikke rettes, vil der stå fejlagtige oplysninger på jeres flyinformationer.

Du vil modtage en bookingbekræftelse senest på den dato, der er nævnt i dit værdibevis. Bookingbekræftelsen sendes til den mail, du har oplyst ved bookingen. Det vil også være oplyst, hvornår du modtager flytider m.m. og om informationen kommer fra Sweetdeal eller fra Wow Travel.

Hvis du ikke har modtaget din bookingbekræftelse senest på den oplyste dato, skal du tjekke om mailen evt. er endt i din uønskede post eller spam. Du kan også søge efter mailadressen rejser@sweetdeal.dk i din indbakke. Hvis du ikke finder din bookingbekræftelse, skal du sende os en mail på rejser@sweetdeal.dk.

Jeg har købt en rejse med en anden partner (ikke Wow Travel)?

Skal jeg viderebooke min rejse/mit ophold?
Ja - I langt de fleste deals, skal du viderebooke din rejse/dit ophold, så vores partner kan sikre sig, at de har alle de nødvendige oplysninger. Det vil altid være oplyst på dit værdibevis, hvordan du skal booke din rejse eller dit ophold. Hvis denne booking ikke foretages indenfor fristen, kan vi ikke garantere, at rejsen eller opholdet kan gennemføres.
Jeg har ikke modtaget en bekræftelse på min rejse/mit ophold?
Når du har viderebooket din rejse/dit ophold, vil du oftest modtage en bekræftelse fra vores partner. Der er oplyst i dit værdibevis, hvornår du kan forvente denne bekræftelse. Det vil også være oplyst, hvornår du modtager flytider m.m. og om informationen kommer fra Sweetdeal eller fra vores partner.

Hvis du ikke modtager dine oplysninger indenfor de oplyste frister, skal du kontakte rejsearrangøren og rykke for disse. Du kan se rejsearrangørens kontaktinformationer i selve dealteksten. Hvis dealen ikke længere er til salg, kan du finde linket til dealen på din profil under "mine køb".

Hvis du har købt et ophold, og har skrevet til vores partner uden at få svar, kan du sende os en kopi af mailen til rejser@sweetdeal.dk. Så vil vi meget gerne hjælpe med at rykke for svar.
Jeg har spørgsmål til opholdet eller min booking?
Da Sweetdeal ikke er informeret om det enkelte steds generelle regler, skal du kontakte vores partner direkte på den email-adresse, der er oplyst i dealen, hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på i dealen eller på dit værdibevis.

Generelle spørgsmål til rejser

Jeg har fortrudt en Sweetdeal, kan jeg få pengene tilbage?
Hvis du har købt en pakkerejse med fly og hotel, er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2. - Se også vores handelsbetingelser.

Hvis du har købt et ophold, og har booket det hos vores partner, er det vores partners afbestillingsregler, der er gældende.

Hvis du ikke har booket dit ophold hos vores partner, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret - se også vores handelsbetingelser.
Jeg er blevet syg eller forhindret, og kan ikke tage afsted?
Vi henviser til vores partneres gældende afbestillingsregler og vores kunders egne rejseforsikring.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sweetdeal kundeservice på kundeservice@sweetdeal.dk eller på tlf. 33 75 33 20

Aftalepart:

Aftalepart: LexJuris Advokatfirma

Der er ingen, der går igennem livet uden udfordringer – både de forudsete og de uforudsete. Hos LexJuris Advokatfirma står de klar til at hjælpe dig, når problemerne opstår. Deres motto er nemlig, at der altid er en løsning, og firmaets nøgleord er: løsning, mennesker, effektivitet og resultater.

Selvom firmaet ligger i Viborg betyder det ikke, at du absolut skal bo i området. LexJuris Advokatfirma har mange sager, hvor de holder klientmøder via. telefon eller online via. Skype.

CVR: 26143829
LexJuris Advokatfirma Beliggenhed:
LEXJURIS advokatfirma Gravene 2
viborg, 8800, DK Få vejvisning
Google Map